ترجمه تخصصی

انجام ترجمه تخصصی با کیفیت مناسب، دغدغه اصلی مخاطبان خدمات ترجمه می باشد. ترجمه تخصصی با کیفیت مناسب، یعنی ترجمه ای که مترجم بر مفاهیم علمی متن اشراف کامل داشته باشد، اصطلاحات رایج را به خوبی بشناسد و نهایتا از قلم مناسبی جهت نگارش مطلوب و روان متن برخوردار باشد. یافتن چنین مترجمی ساده نیست؛ اما سایت ترجمه تخصصی جغد دانا با ایجاد گروه های تخصصی مترجمان برای هر رشته، امکان انجام ترجمه ای تخصصی و مفهومی را فراهم نموده است. در موسسه ما، ترجمه متون تخصصی هر رشته توسط مترجمان همان رشته به انجام می رسد.

ترجمه مقاله

انجام ترجمه تخصصی و صحیح از یک مقاله به صورتی که مطالب علمی مد نظر نویسنده به درستی منتقل شوند و همچنین اصطلاحات تخصصی به صورت صحیح ترجمه شوند و نهایتا کلیه نکات نگارشی رعایت گردد، کار دشواری می باشد. این موضوع بویژه در ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، اهمیت بیشتری دارد. بدین منظور موسسه ترجمه جغد دانا جهت ترجمه فارسی به انگلیسی از مترجمان مجرب که تجربه لازم در زمینه نگارش، ترجمه و ویرایش مقالات علمی را دارا می باشند، بهره می جوید تا حاصل کار ترجمه ای تخصصی، علمی و مفهومی باشد.

ترجمه کتاب

 ترجمه کتاب می بایست توسط مترجمانی که سابقه ترجمه کتاب را دارند به انجام رسد. زیرا ترجمه کتاب یک پروسه طولانی است و مترجم می بایست از دقت و حوصله لازم برای انجام آن برخورد دار باشد. در موسسه ما مترجمان باسابقه برای ترجمه کتاب مورد استفاده قرار می گیرند.

ترجمه کاتالوگ

 ترجمه کاتالوگ نیازمند اشراف کامل مترجم به موضوع مورد بحث کاتالوگ دارد. چراکه کاتالوگ ها معمولا به صورت خلاصه نگارش می شوند و درک مطالب ان نیازمند این است که شخص مترجم با مطالب اشنایی کامل داشته باشد.

ترجمه پایان نامه

 ترجمه تخصصی پایان نامه چه از انگلیسی به فارسی و چه از فارسی به انگلیسی نیز توسط مترجمان گروه جغد دانا انجام می گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، ترجمه سایر متون از جمله متون عمومی نیز توسط سایت ما انجام می گیرد.

هزینه ترجمه متن من چقدر میشود؟

ملاک تعیین قیمت در ترجمه متن، تعداد لغات فایل مبدا می باشد. یعنی در ترجمه انگلیسی به فارسی، تعداد لغات متن انگلیسی و در ترجمه فارسی به انگلیسی، تعداد لغات متن فارسی ملاک تعیین قیمت است.

بنابراین تعداد صفحات ملاک تعیین قیمت نیست و هزینه با توجه به تعداد کل لغات متن، محاسبه می شود.